<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=384878021881883&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

нойргүйдэл

Нойргүйдэлд нөлөөлдөг хүчин зүйлсээс хэрхэн зайлсхийх вэ?

 

130 жилийн турш хийсэн судалгааны үндсэн дээр нойрны хямрал зарим сэтгэцийн эмгэгийн үндэс болдог бөгөөд тэдгээр сэтгэцийн тогтворгүй эмгэгтэй болох эрсдэл өндөртэй залуус ямар нэг эмгэгийн онош гарахаас өмнө аль хэдийн хэвийн бус нойрны хэмтэй болсон байдаг. Тэгэхлээр энэ аюултай нойргүйдэл хүмүүст ямар хүчин зүйлээс болоод нөлөөлөөд байна, хэрхэн тэр нөлөөллөөс зайлсхийх талаар танд зөвлөж байна. 

Цааш унших

1

Цааш түгээх:

   

Сэтгэгдлүүд


ОНЦЛОХ БАГЦ

36 төрлийн шинжилгээ, оношилгоо

Сүүлд нэмэгдсэн

Цахим ном

Бүтэн биеийн оношилгоо - цахим гарын авлага

Олон уншсан